Ruimte In mijn werk onderzoek ik aspecten van het thema ruimte. Zowel de werkelijke, de psychologische als de gedroomde ruimten. Een concept vormt het uitgangspunt; het proces, de handeling en de toevalligheid beïnvloeden het uiteindelijke resultaat. De oorspronkelijkheid van het materiaal zet ik in als beeldtaal. Gebruik van vergankelijke en waardeloze materialen in combinatie met fotografie en audiovisuele middelen. Monumentaliteit, herhaling en de mens in de ruimte zijn terugkerende elementen. Het werk is zowel autonoom als toegespitst op de openbare ruimte.